;


Łódzkie szkolenia odbywają się w Centrum Medycznym AKSON - nieprzerwanie od 2003 roku czyli od momentu powstania myśli o potrzebie prowadzenia takiej działalności o charakterze dydaktycznym. W początkowym okresie trwania działalności szkolenia odbywały się przy udziale i wsparciu mikroskopów.

W związku ze różnicowaniem potrzeb słuchaczy, szkolenia cytomorfologiczne mają obecnie charakter analizy obrazów wyświetlanych z komputera. Każdy uczestnik szkolenia dostaje tę samą wiedzę w tym samym czasie. Podczas moich szkoleń każdy ma ten sam obraz bez stresu o zakres poświęconego mu czasu.

Jednocześnie od 2020 roku wprowadziłem szkolenia na odległość z dynamicznej oceny mikroskopowej preparatów krwi i szpiku we wszystkich organizowanych szkoleniach jako hematologia live. 

Zapraszam Kolegów z całej Polski do ODBYCIA INTERNETOWEGO SZKOLENIA HEMATOLOGICZNEGO DO CM AKSON Grzegorz Lewandowski.

Serdecznie zapraszam Szefów Regionalnych PTDL o kontakt w sprawie ustalenia terminów szkolenia na własnym terenie.

Punkty edukacyjne przydzielane są do wybranych szkoleń.

Grzegorz Lewandowski  www.facebook.com/groups/479752569349606/