;

Centrum Medyczne AKSON ŁÓDŹ 

kontakt do celów szkoleniowych: grzegorz@hematologia24.pl

Pracownia Badań Szpiku, Klinika i Oddział Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Specjalista laboratoryjnej hematologii medycznej, lekarz i diagnosta laboratoryjny.

Członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej i Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.


Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej i Akademii Obrony Narodowej – studia podyplomowe w dziedzinie Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych.

Aspiracja szpiku kostnego i trepanobiopsja to codzienne wyzwania wobec siebie i pacjentów, nieprzerwanie od wielu lat.kontakt: 

FB: Hematologia Poland Grzegorz Lewandowski www.facebook.com/groups/479752569349606/ oraz 

grzegorz@hematologia24.pl