;

Centrum Medyczne AKSON ŁÓDŹ 

kontakt do celów szkoleniowych: grzegorz@hematologia24.pl

Starszy asystent Pracowni Badań Szpiku, Kliniki i Oddziału Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Specjalista laboratoryjnej hematologii medycznej, lekarz i diagnosta laboratoryjny.

Członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej i Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
Absolwent 
Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej, 

Absolwent Akademii Obrony Narodowej i Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej

Autor artykułów naukowych, doniesień oryginalnych i poglądowych.

Miłośnik ultrasonografii.

Autor następujących publikacji i monografii:

1.„Problem urazowości wśród żołnierzy służby zasadniczej w wybranej jednostce wojskowej” Lekarz Wojskowy 2002, tom 78, Nr 2
2.„Ocena stanu uzębienia żołnierzy służby zasadniczej w wybranej jednostce wojskowej” Lekarz Wojskowy 2003, tom 79, Nr 1
3.„Możliwości rozpoznania gruźlicy” Lekarz Wojskowy 2003, tom 79,Nr 3
4.„Diagnostyka mukowiscydozy” Lekarz Wojskowy 2003, tom 79, Nr 4
5.„Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego w diagnostyce chorób układu krwiotwórczego – techniczne aspekty prawidłowo wykonanego zabiegu. Wskazania i przeciwwskazania do wykonania procedury zabiegowej” Diagnostyka Laboratoryjna 2010 Vol.46, Nr 2, 135-140
6.„Masaż u kobiet w okresie przygotowania do ciąży, w czasie ciąży i w połogu – sposoby wykonywania, wskazania i przeciwwskazania” Ginekologia po Dyplomie, styczeń 2012
7.”Zaawansowane techniki ratujące życie – badanie ultrasonograficzne typu FAST w urazach i wkłucie doszpikowe” w Medycyna Polowa Epimilitaris 2014 pod redakcją Z. Piątek i A. Zdrojewski, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Warszawa 2014
8.”Ostra choroba popromienna – postać hematopoetyczna” w Medycyna Polowa Epimilitaris 2015 pod redakcją A. Zdrojewski i W. Moczulski, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Warszawa 2015
9.”Broń chemiczna jako zakazany środek walki w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych – wybrane zagadnienia” w Środki Prowadzenia działań zbrojnych w świetle podstawowych zasad MPHKZ” pod redakcją M. Żeligowski, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, Poznań 2015
10.”Badanie ultrasonograficzne typu FAST w urazach” Na Ratunek Nr 4/2014
11.”Infuzja doszpikowa z użyciem zestawu igieł typu BIG i NIO”, Na Ratunek Nr 4/2015
12.”Ratunkowa wizualizacja naczyń krwionośnych” Na Ratunek Nr 2/2016
13. „Różnorodność morfologiczna komórek plazmatycznych” Diagnostyka Laboratoryjna 2016 Vol.52, Nr 4, 251-25614.”Zaawansowana technologia w medycynie pola walki” w Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i Wojskowe Tom3 pod redakcją J. Smereka i B Zysiak-Christ, AD VERBUM, Wrocław 2017
14.”Badania ultrasonograficzne na polu walki” w Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i Wojskowe Tom 3 pod redakcją J. Smereka i B Zysiak-Christ, AD VERBUM, Wrocław 2017
15.”Znak Czerwonego Krzyża” Lekarz Wojskowy Nr1/2018

16."Przedłużona opieka nad poszkodowanym" Stany Nagłe po Dyplomie Nr4/2019
17."Wkłucie doszpikowe w sytuacji zagrożenia życia"  Stany Nagłe po Dyplomie Nr2/2019

18."Złamania kostne w przebiegu szpiczaka plazmocytowego" Stany Nagłe po Dyplomie Nr4/2022


 TYTUŁY PRAC ORYGINALNYCH POPULARNONAUKOWYCH
1.”Do szpiku kości” Przegląd Sił Zbrojnych, Nr 6/2015
2.”Z dwóch kropli krwi” Przegląd Sił Zbrojnych, Nr 2/2016
3.”Efekty choroby popromiennej” Przegląd Sił Zbrojnych, Nr 5/2016
4.”Niedostrzegane zagrożenie” Przegląd Sił Zbrojnych, Nr 6/2016
5.”Monitorowanie stanu zdrowia żołnierza” Przegląd Sił Zbrojnych Nr 1/2017
6. „Nanomedycyna na polu walki” Przegląd Sił Zbrojnych, Nr 2/2017
7. „Z szacunku do słuchacza” Przegląd Sił Zbrojnych, Nr 4/2017
8.”Odpowiedź na zagrożenia” Przegląd Sił zbrojnych, Nr 5/2017
9.”Tratwy błonowe” Przegląd Sił Zbrojnych, Nr 6/2017
10.”Krew do krwi na polu walki” Przegląd Sił Zbrojnych, Nr 1/2018
11.”Zestaw wyposażenia indywidualnego” Przegląd Sił Zbrojnych, Nr 2/2018

UKOŃCZONE KURSY
1.Wybrane zagadnienia z diagnostyki hematologicznej
2.Procesy zakrzepowo – zatorowe. Znaczenie kliniczne
3.Wybrane zagadnienia z laboratoryjnej diagnostyki endokrynologicznej
4.Matematyczna interpretacja wyniku badania laboratoryjnego z elementami kontroli jakości”
5.Metody immunoenzymatyczne w diagnostyce laboratoryjnej
6.Podstawy chromatografii. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) peptydów i białek
7.Cytometryczna ocena antybiotykooporności bakterii
8.Postępy w technice reanimacji
9.Wybrane zagadnienia z diagnostyki laboratoryjnej (diagnostyka biochemiczna, bakteriologiczna, hematologiczna, endokrynologiczna, immunologiczna oraz diagnostyka zaburzeń równowagi kwasowo – zasadowej i gospodarki wodno – elektrolitowej)
10.Rola mikroRNA w procesie nowotworzenia
11. Diagnostyka imunofenotypowa
12.Niedokrwistości hemolityczne wrodzone i nabyte – diagnostyka i leczenie
13.Zastosowanie cytometrii przepływowej w badaniach krwinek czerwonych
14.Podstawy cytometrii przepływowej – zastosowanie w diagnostyce
15.Diagnostyka cytogenetyczna i molekularna
16.Badanie cytologiczne i histologiczne szpiku
17.Standardy postępowania w przeszczepianiu komórek krwiotwórczych
18.Wskazania do transplantacji szpiku
19.Zasady doboru immunogenetycznego dawcy komórek krwiotwórczych
20.Warsztaty transplantacji szpiku
21.Podstawowy kurs USG
22.USG jamy brzusznej i miednicy
23.USG naczyń
TYTUŁY KSIĄŻEK
1.Atlas cytomorfologiczny komórek krwi i szpiku kostnego
2.Przypadki w laboratoryjnej hematologii medycznej


Aspiracja i trepanobiopsja szpiku kostnego to codzienne wyzwania wobec siebie i pacjentów, nieprzerwanie od wielu lat.

kontakt: 

FB: Hematologia Poland Grzegorz Lewandowski www.facebook.com/groups/479752569349606/ oraz 

grzegorz@hematologia24.pl