;

KREW 

SZKOLENIE HEMATOLOGICZNE obejmuje tematem analizę komórek
w preparatach mikroskopowych krwi zgodnie z programem zawartym poniżej.

TERMIN:   07 - 08  WRZESIEŃ 2024 roku 

Czas trwania pojedynczego szkolenia: 14 godzin mikroskopowania - hematologia live  

Tematyka: "Diagnostyka cytomorfologiczna preparatów krwi"

Poniżej przedstawiam problematykę poruszaną podczas szkolenia w oparciu o analizę preparatów mikroskopowych krwi oraz szpiku (pojedyncze). Tylko - w 95 % - zajmować się będziemy krwią, niczym innym.

Punkty edukacyjne: 

Poruszana tematyka:

1.Rulonizacja erytrocytów

2.Białaczka plazmatycznokomórkowa

3.Stomatocyty

4.AML - pałeczki Auera

5.Kolczysty sferocyt

6.HCL

7.Sferocyty czy pęcznienie komórek?

8.Sierpowatokrwinkowe zmiany cytomorfologiczne

9.Leukoerytroblastoza

10.Bazofilia

11.Krwinki tarczowate

12.Lakrymocyty

13.Olbrzymie formy limfatyczne

14.Echinocyty

15.Eozynofile

16.Eozynofile reaktywne

17.Rzędowość blastów

18.Neutrofile bezziarniste w MDS

19.Pojedyncze neutrofile o pyknotycznych jądrach: MDS in AML?

20.Liza szpiku w przebiegu BL – zespół lizy guza

21.Ciałka Doehlego

22.Faza rozpadu komórek

23.AML – ostra białaczka erytroidalna

24.Erytroblasty we krwi

25.Trzy populacje limfocytów w tym pseudoanomalia Chediaka-Higashiego

26.Wtręty cytoplazmatyczne

27.Cross talk monocyt-NK

28.Akantocyty

29.AML DINTEF i pseudoanomalia Chediaka-Higashiego

30.Pałeczki Auera w limfocytach?

31.Wzrost parametrów planimetrycznych w komórce – polimorfizm komórkowy

32.T-PLL

33.AML NOS

34.CLL

35.Transformacja czy richteryzacja w CLL? - Richter transformation

36.T-ALL

37.Megakariocyty we krwi

38.AML – ostra białaczka megakarioblastyczna

39.Niedobór witaminy B12 i kwasu foliowego

40.Niedobór Fe i witaminy B12 jednocześnie?

41.Bogata ziarnistość wtórna neutrofili

42.Chłoniak dwukomponentowy we krwi

43.MDS transformacja?

44.Nadpłytkowość

45.MCL

46.Przesunięcie w lewo

47.MF czy SS?

48.APL

49.LGL

50.MPN do diagnostyki

51.BL we krwi

52.Leukocytoza, przesunięcie w lewo – blasty

53.Odpowiedź na nowotwór

54.Pałeczki Auera

55.Liza szpiku

56.DLBCL

57.Limfocyty reaktywne czy depozytowe?

58.Makrocytoza i makronukleoza komórkowa

59.Anulocyty

60.Kiedy nie potrzeba suplementować Fe?

61.CMML

62.Transformacja CMML – naprawdę olbrzymie komórki

63.Hypergranulacja

64.Hypogranulacja

65.CML - czy transformacja CML?

66.ALL-B – de novo czy ALL-B jako kryza CML

67.Małopłytkowość do diagnostyki czy AML – NOS?

68.AML czy ALL?

69.Nadpłytkowość i MDS z zaburzeniem cytogenetycznym

70.liza granulocytów i limfocytów

71.zakażenie łożyska naczyniowego – sepsa – neutrofilia

72.Owalocyty

73.CMML – progresja

74.HJ body

75.HJ body plus trombocyty zespołu zakrzepowo-zatorowego

76.Trombocyty śledzionowe

77.Trombocyty szpikowe

78.Fragmentocyty

79.Sepsa

80.Splenomegalia - możliwe zmiany jakościowe erytrocytów w jednym preparacie mikroskopowym 

81.POX

Tytuł wpłaty: KREW

Punkty edukacyjne: 

Kwota wpłaty: 400,oo

Termin SZKOLENIA: 07-08 WRZESIEŃ  2024 sobota-niedziela

Godziny SZKOLENIA: 8.00-15.00

Zapisy: https://docs.google.com/forms/d/19HvJ9vMlCencGEKRhBWzzOKBsFQcGP7-0GP0csF7XG0/edit