;

KREW 

SZKOLENIE HEMATOLOGICZNE obejmuje tematem analizę komórek
w preparatach mikroskopowych krwi zgodnie z programem zawartym poniżej.

TERMIN:   23-24 MARZEC 2024 roku 

Czas trwania pojedynczego szkolenia: 14x45minut14 godzin mikroskopowania - hematologia live  

Tematyka: "Diagnostyka cytomorfologiczna preparatów krwi"

Poniżej przedstawiam problematykę poruszaną podczas szkolenia w oparciu o analizę preparatów mikroskopowych krwi oraz szpiku (pojedyncze). Tylko - w 95 % - zajmować się będziemy krwią, niczym innym.

Poruszana tematyka:

1.Rulonizacja erytrocytów

2.Białaczka plazmocytowa

3.AML z pałeczkami Auera

4.AML NOS

5.AML DINTEF i anomalia Higashiego

6.Blasty – monoblasty – monocytoza

7.HCL

8.Niedobór witaminy B12 i kwasu foliowego

9.BL we krwi

10.Wzrost parametrów planimetrycznych jądra i komórki 

11.T-PLL

12.CLL

13.Transformacja czy richteryzacja w CLL?

14.Lymphoma T cel

15.Chłoniak z komórek płaszcza

16.T-ALL

17.Małopłytkowść do diagnostyki

18.Nadpłytkowość do diagnostyki

19.Błękitne makrofagi

20.Komórki Gauchera

21.Nakrapiania zasadochłonne i nadpłytkowość

22.Anulocyty

23.Megakariocyty we krwi

24.Rzędowość blastów

25.Eozynofile

26.Eozynofile reaktywne

27.AML M7

28.CMML czy AML?

29.AML M5

30.Bogata ziarnistość wtórna neutrofili

31.Ciałka Doehlego

32.Przesunięcie w lewo

33.Faza rozpadu komórek

34.DLBCL

35.Limfocyty reaktywne czy depozytowe?

36.Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12

37.Liza szpiku w przebiegu BL

38.AML z t(8;21)

39.Leukoerytroblastoza

40.Neutrofile bezziarniste w MDS

41.Pojedyncze neutrofile o pyknotycznych jądrach: MDS in AML?

42.AML czy ALL?

43.Nadpłytkowość i MDS z zaburzeniem cytogenetycznym

44.Przesunięcie w lewo – hiperplazja układu granulocytarnego

45.AML M6 FAB we krwi?

46.Erytroblasty we krwi

47.CLL CD38+?

48.Trzy populacje limfocytów w tym anomalia Higashiego

49.Cross talk monocyt-NK

50.Leukoerytroblastoza

51.MDS transformacja?

52.ALL-B

53.CMML

54.Leukopenia do diagnostyki

55.Kiedy nie potrzeba suplementować Fe?

56.Niedobór Fe i witaminy B12 jednocześnie?

57.Bazofilia

58.Echinocyty

59.Olbrzymie formy limfatyczne

60.Stomatocyty

61.Hiperleukocytoza

62.Sierpowatokrwinkowe zmiany cytomorfologiczne

63.Transformacja CMML – naprawdę olbrzymie komórki

64.Pałeczki Auera czy nie?

65.Akantocyty

66.Sferocyty czy pęcznienie komórek?

67.Makrocytoza i makronukleoza komórkowa

68.Nadpłytkowość

69.Kolczasty sferocyt

70.Hypergranulacja

71.Krwinki tarczowate

72.Lakrymocyty

73.Wszystkie możliwe zmiany jakościowe erytrocytów w jednym preparacie mikroskopowym 

Tytuł wpłaty: KREW

Kwota wpłaty: 400,oo

Termin SZKOLENIA: 23-24 marzec  2024 sobota-niedziela

Godziny SZKOLENIA: 8.00-14.30

Zapisy: https://docs.google.com/forms/d/1ztKhUm7XKR7bCq4ffgsSk0CW11ydP7s1CvkQM_XG2Lk/edit