;

Diagnostyka cytomorfologiczna komórek
krwi i szpiku kostnego nowotworów mielodysplastycznych

SZKOLENIE Nr 4

 Diagnostyka cytomorfologiczna komórek krwi i szpiku kostnego nowotworów mielodysplastycznych

Czas trwania szkolenia: 14x45 minut

Program:

8.15-11.00

8.00 – 8.10 powitanie gości i przedstawienie spraw organizacyjnych

8.15 – 9.00 , 9.05 – 9.50, 10.00 – 10.45 – 3 godziny lekcyjne 3x45 minut

obraz krwi i szpiku kostnego w zespołach mielodysplastycznych - komputerowe obrazy cytomorfologiczne

10.45 - 11.00 - przerwa

11.00 - 11.45, 11.50 – 12.35, 12.40 - 13.25, 13.30 – 14.15 – 4 godziny lekcyjne 4x45 minut

obraz krwi i szpiku kostnego w zespołach mielodysplastycznych - dynamiczny pokaz mikroskopowania - hematologia live.

drugi dzień
8.00-14.00 - hematologia live

14.15 – 14.30 – podsumowanie i zakończenie szkolenia

termin:   04-05 MARZEC 2023 roku

metoda szkolenia: na odległość

koszt: 300 złotych PLN

zapisy: https://docs.google.com/forms/d/1mOJsYo7GS8RX4wCVjxXVWTLn_lNaGHEce2ctlISHUKo/edit