;

Diagnostyka wybranych chorób układu krwiotwórczego
oparta na przypadkach klinicznych.


Szkolenie hematologiczne ROCZNE 2022

Diagnostyka wybranych chorób układu krwiotwórczego oparta na przypadkach klinicznych.

Czas trwania pojedynczego szkolenia: 3x45minut/mc – jedno spotkanie
(1x45 minut – zajęcia teoretyczne – wykład , 2x45 minut-zajęcia praktyczne – mikroskopowanie on-line).

Czas trwania szkolenia: 10 mc/rok/ 30x45 minut ( 9x45 minut – zajęcia teoretyczne, 18x45 minut – zajęcia praktyczne (mikroskopowanie on-line) + zajęcia teoretyczne 3x45 minut – egzamin).

Jedno spotkanie/sesja szkoleniowa – 1 x w miesiącu w godzinach 17.00 - 20.00.

Ilość spotkań w szkoleniu: 10 sesji od stycznia do grudnia z przerwą wakacyjną (lipiec/sierpień).

 

Tematyka:

Styczeń 1.Hematogeneza – struktura dojrzewania i różnicowania komórkowego prekursorów dojrzałych elementów morfotycznych krwi. Przygotowanie rozmazów oraz ocena preparatu mikroskopowego krwi i szpiku kostnego – na co zwrócić uwagę oceniając preparaty mikroskopowe?

Luty 2.Erytropoeza - erytrocyty wyrazem zmian organicznych, biochemicznych i fizjologicznych – wybrane zagadnienia z dysmorfologii krwinek czerwonych.

Marzec 3.Granulopoeza – od prawidłowego dojrzewania do zmian wrodzonych i nabytych – wybrane zagadnienia z chorób układu krwiotwórczego. Anomalie nabyte i wrodzone. Leukopenia, leukocytoza i hiperleukocytoza.

Kwiecień 4.Limfadenopatia, a obraz krwi obwodowej.

Maj 5.Megakariopoeza – od małopłytkowości do nadpłytkowości.

Czerwiec 6.Eozynofilia – etiologia oraz kliniczne i laboratoryjne jej aspekty.

Wrzesień 7.Choroby układu krwiotwórczego w zakresie mielopoezy - ostre białaczki szpikowe
i zespoły mielodysplastyczne – etiologia i obraz mikroskopowy.

Październik 8.Choroby układu krwiotwórczego w zakresie limfopoezy – przewlekła białaczka limfocytowa i szpiczak plazmocytowy – etiologia i obraz mikroskopowy.

Listopad 9.Choroby układu krwiotwórczego w zakresie mielopoezy – nowotwory mieloproliferacyjne – przewlekła białaczka szpikowa, pierwotne włóknienie szpiku i czerwienica prawdziwa - etiologia
i obraz mikroskopowy.

Grudzień 10.Podsumowanie i egzamin sprawdzający nabytą wiedzę.

Zajęcia 1-9 – teoretyczne (wykład 1x45 minut) i praktyczne (2x45 minut)

Zajęcie 10 – teoretyczne – egzamin sprawdzający nabytą wiedzętermin: co miesiąc: 27.01; 24.02; 24.03; 28.04; 25.05; 22.06; 29.09; 27.10; 24.11; 08.12.  CZWARTKI - 3 - KAŻDEGO MIESIĄCA 


metoda szkolenia: na odległość co miesiąc przez cały rok
koszt: 500 złotych/osobę
punkty edukacyjne: 30 punktów edukacyjnych
zaświadczenie: TAK
zapisy poprzez formularz: koniec zapisów, czas na zapisy został zakończony