;

Diagnostyka krwi w wybranych chorobach


Szkolenie hematologiczne KREW                          Diagnostyka cytomorfologiczna preparatów krwi

15 i 16 PAŻDZIERNIKA 2022 roku 

Czas trwania pojedynczego szkolenia: 8x45minut/1 dzień szkolenia i 6x45 minut/2 dzień szkolenia

14 godzin mikroskopowania - hematologia live 

Tematyka: Diagnostyka cytomorfologiczna preparatów krwi, poniżej przedstawiam problematykę poruszaną podczas szkolenia w oparciu o analizę preparatów mikroskopowych krwi oraz szpiku (pojedyncze). Tylko - w 98 % - zajmować się będziemy krwią, niczym innym.
Poruszana tematyka:

1.AML6

2.pelgeryzacja i rulonizacja

3.Chłoniak NOS

4.MF

5.Niedobór Fe

6.Stomatocytoza

7.Auerbody i promielocyty

8.Lakrymocytoza

9.Hipersegmentacja czy hiperkondensacja chromatyny neutrofilii

10.NS

11.Rulonizacja

12.Cienie rozpadłych komórek

13.CML

14.Granulocyty z AB czy w toksykozie ogólnoustrojowej?

15.AB

16.Monocyty i monocytoza

17.Hypergranulacja w neutrofilach - obraz szpiku

18.Hypolobulacja i degranulacja neutrofilii

19.Liza komórek - obraz szpiku

20.Anulocyty i echonocytoza

21.Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa

22.Eozynofilia

23.Białaczka plazmatycznokomórkowa

24.Kiedy nie potrzeba suplementacji Fe

25.Erytroleukemia

26.Polichromatofilia

27.Erytroblastoza

28.Przerwa białaczkowa

29.Bazofilia

30.Chłoniak BL we krwi

31.Ciałko HJ

32.Krwinki tarczowate

33.Eliptocyty

34.Sferocyty

35.Nadpłytkowość

36.Pałeczki Auera

37.Neytrofile

38.Rzędowość blastów

39.Zwyrodnienie wodniczkowe blastów w MDS PB

40.Dwie populacje limfocytów: rozrostu i reaktywne

41.Nieprawidłowe megakariocyty w szpiku BM

42.Echinocyty

43.AML M7

44.Burkitt inny niż zwykle spotykane w BM

45.CLL BM/PB

46.Burkitt, którego widzieli wszyscy

47.Odmłodzenie do blasta czyli przesunięcie w lewo

48.Anizocytoza, poikilocytoza, polichromatofilia, anulocyty, sferocyty, mikrocyty, tarczowate w 1 preparacie

49.Olbrzymie, dojrzałe - patologiczne megakariocyty

50.Komórki Gauchera

51.Nakrapiania zasadochłonne

52.Eozynophile w fazie rozpadu

53.Błękitne makrofagi w BM

54.Kiedy makrofagi nadżerają erytrocyty

55.AML czy ALL?

56.Liza komórek BM

57.Hipersegmentacja i ciałka HJ

58.Toksyczne uszkodzenie szpiku - obraz krwi

59.Komórki chłoniaka w richteryzacji? 

60.Akantocyty

61.CML

metoda szkolenia: na odległość - online

termin: 15-16.10.2022 ROKU

koszt: 300 złotych/osobę

punkty edukacyjne: brak punktów edukacyjnych

zaświadczenie: 

zapisy poprzez formularz:  https://docs.google.com/forms/d/1KthbWKbiArCx7-I2isQCOb_BS-zt7jWOju3kzKtIWzA/edit