;

TERMINARZ SZKOLEŃ 2023
SZKOLENIE                            CENA  CZAS TRWANIA          I*    II    III    IV    V    VI

nr 1  Choroby CML, PV, ET, PMF    300             2dni/14h                       18-19**                                         13-14

nr2   Podstawy                              200            1 dzień/8h        4                            20

nr3   Chłonny                                200            1 dzień/8h        5                                               3

nr4   MDS                                      300            2dni/14 h            4-5

nr5 Ciągłe

nr6   KREW                                   200             2dni/14h            18-19            17-18

WEBINAR BLASTY AML                 100             1 dzień/8h           21                                                                                                

WEBINAR MONOCYTY/LIMFOCYTY  50            16.00-20.00***                    16                                                                                                                          WEBINAR CML i inne leukocytozy    50            16.00-20.00****                   23                                

WEBINAR EWOLUCJA                       50            16.00-20.00*****   19 


*miesiąc

**dzień miesiąca

*** WEBINAR 16 LUTEGO odbędzie się w czasie 16.00-20.00

****WEBINAR 23 LUTEGO odbędzie się w czasie 16.00-20.00

*****WEBINAR 19 STYCZNIA odbędzie się w czasie 16.00-20.00