;

EGZAMIN SPECJALIZACYJNY 
PRZYGOTOWANIE HEMATOLOGIA LIVE
SZKOLENIE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU: PRZYPADKI KLINICZNE MIKORSKOPOWANIE LIVE

Szkolenie skierowane jest do diagnostów laboratoryjnych przygotowujących się do Egzaminu Specjalizacyjnego. 

UWAGA, każdy Diagnosta zainteresowany tematyką może zapisać się i wziąć udział w szkoleniu.  

W trakcie 20 godzin szkoleniowych zostaną zaprezentowane przypadki kliniczne wyczerpujące tematykę chorób układu krwiotwórczego: MDS, AML, BL, HL, FL, MZL, CML, PMF, CLL, CLL transformacja, DLBCL, SLL, PV, ET, PCM, MW, meta do szpiku, wtórne MPN. 


ZARYS PROGRAMU:

1.dane kliniczne pacjenta

2.wyniki przeprowadzonych badań

3.kierunki dalszej diagnostyki

4.etiologia choroby

5.obraz krwi - leukogram

6.obraz szpiku kostnego - mielogram

zapraszam Grzegorz Lewandowski


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM 4 dniowego SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO  
1.Niedobór witaminy B12
2.Niedobór żelaza
3.Diagnostyka niedoboru żelaza w kontekście barwień metodą Perlsa
4.Pancytopenia do diagnostyki
5.Leukoerytroblastoza we krwi w MPN
6.Szpiczak plazmocytowy
7.Chłoniak limfoplazmocytowy
8.Chłoniak śledzionowy strefy brzeżnej
9.AML
10.Klasyfikacja i podział AML
11.MDS
12.CMML
13.CML
14.Rozeta metafazalna w CML
15.Rozeta metafazalna w AML M3
16.Limfoproliferacja CLL
17.Stany poprzedzające CLL - SLL i MBL
18.Transformacja w CLL
19.HL
20.Małopłytkowość
21.Nadpłytkowość samoistna
22.DLBCL
23.BL
24.ALL- B
25.PMF
26.pre-PMF
27.Zjawisko panmyelosis
28.Eozynofilia
29.Białaczka plazmocytowa
30.Przerzut do szpiku
31.MDS klasyfikacja
32.Stany poprzedzające MDS
33.Dysmorfologia w MDS
34.Toksyczne uszkodzenie szpiku
35.AML DINTEF
36.Euchromatyna jądrowa
37.Heterochromatyna jądrowa
38.Komórki w fazie rozpadu
39.Zabezpieczenie materiału do badania cytomorfologicznego
40.Prawidłowy rozmaz grudek.
41.Jak i gdzie prawidłowo ocenić preparat mikroskopowy?
42.LSC - LIC w AML
43.MDS SF3B1
44.Typologia komórek plazmatycznych - czy tylko komórka Marschalko?
45.Choroby spichrzeniowe - choroba Gauchera
46.Limfocyty reaktywne czy spoczynkowe - depozytowe
47.Malaria
48.Cytomorfologia komórek atypowych w rozrostach układu chłonnego
49.Leukocytoza i hiperleukocytoza
50.MPN - kryteria rozpoznania nowotworów mieloproliferacyjnych
51.Splenomegalia i małopłytkowość
52.Dysmorfologia erytrocytów w wybranych chorobachKoszt: 440 brutto (22,00/1 GODZINA LEKCYJNA - NIE PRZEWIDUJE SIĘ PUNKTÓW EDUKACYJNYCH)

Ilość godzin: 20 GODZIN szkolenia (CZWARTEK 20.04 - 4h,   PIATEK 21.04 - 4h,   SOBOTA 22.04 - 6h,    NIEDZIELA 23.04 - 6h)

Opłaty: od  MARCA  - podany zostanie KOMUNIKAT

Termin: 20.04.2023 - 23.04.2023

Godziny: 20.04 i 21.04 16.00 do 20.00     oraz  22 - 23.04 - 8.00 do 14.30     

             SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ PRZY REALIZACJI ZAPISÓW MINIMUM 20 SŁUCHACZY


Zapisy: https://docs.google.com/forms/d/1LifjqbkN1uo19ob3eBDmkZM_6Kawu0LyHKxDYKD8cEI/edit