; Mój tytuł zawartość strony

SZKOLENIA HEMATOLOGICZNE w Centrum Medycznym AKSON ŁÓDŹ


AKADEMIA CYTOMORFOLOGII GRZEGORZA LEWANDOWSKIEGO

grzegorz@hematologia24.pl


Starszy asystent Pracowni Badań Szpiku, Kliniki i Oddziału Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Specjalista laboratoryjnej hematologii medycznej, lekarz i diagnosta laboratoryjny.

Członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej i Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
Absolwent
Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej,

Absolwent Akademii Obrony Narodowej i Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej - studia podyplomowe Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych

Autor artykułów naukowych, doniesień oryginalnych i poglądowych.

Miłośnik ultrasonografii.

Członek zespołu do spraw laboratoryjnej hematologii medycznej KIDL KRDL.

PUBLIKACJE I MONOGRAFIE

1.„Problem urazowości wśród żołnierzy służby zasadniczej w wybranej jednostce wojskowej” Lekarz Wojskowy 2002, tom 78, Nr 2
2.„Ocena stanu uzębienia żołnierzy służby zasadniczej w wybranej jednostce wojskowej” Lekarz Wojskowy 2003, tom 79, Nr 1
3.„Możliwości rozpoznania gruźlicy” Lekarz Wojskowy 2003, tom 79,Nr 3
4.„Diagnostyka mukowiscydozy” Lekarz Wojskowy 2003, tom 79, Nr 4
5.„Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego w diagnostyce chorób układu krwiotwórczego – techniczne aspekty prawidłowo wykonanego zabiegu. Wskazania i przeciwwskazania do wykonania procedury zabiegowej” Diagnostyka Laboratoryjna 2010 Vol.46, Nr 2, 135-140
6.„Masaż u kobiet w okresie przygotowania do ciąży, w czasie ciąży i w połogu – sposoby wykonywania, wskazania i przeciwwskazania” Ginekologia po Dyplomie, styczeń 2012
7.”Zaawansowane techniki ratujące życie – badanie ultrasonograficzne typu FAST w urazach i wkłucie doszpikowe” w Medycyna Polowa Epimilitaris 2014 pod redakcją Z. Piątek i A. Zdrojewski, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Warszawa 2014
8.”Ostra choroba popromienna – postać hematopoetyczna” w Medycyna Polowa Epimilitaris 2015 pod redakcją A. Zdrojewski i W. Moczulski, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Warszawa 2015
9.”Broń chemiczna jako zakazany środek walki w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych – wybrane zagadnienia” w Środki Prowadzenia działań zbrojnych w świetle podstawowych zasad MPHKZ” pod redakcją M. Żeligowski, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, Poznań 2015
10.”Badanie ultrasonograficzne typu FAST w urazach” Na Ratunek Nr 4/2014
11.”Infuzja doszpikowa z użyciem zestawu igieł typu BIG i NIO”, Na Ratunek Nr 4/2015
12.”Ratunkowa wizualizacja naczyń krwionośnych” Na Ratunek Nr 2/2016
13. „Różnorodność morfologiczna komórek plazmatycznych” Diagnostyka Laboratoryjna 2016 Vol.52, Nr 4, 251-25614.”Zaawansowana technologia w medycynie pola walki” w Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i Wojskowe Tom3 pod redakcją J. Smereka i B Zysiak-Christ, AD VERBUM, Wrocław 2017
14.”Badania ultrasonograficzne na polu walki” w Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i Wojskowe Tom 3 pod redakcją J. Smereka i B Zysiak-Christ, AD VERBUM, Wrocław 2017
15.”Znak Czerwonego Krzyża” Lekarz Wojskowy Nr1/2018

16."Przedłużona opieka nad poszkodowanym" Stany Nagłe po Dyplomie Nr4/2019
17."Wkłucie doszpikowe w sytuacji zagrożenia życia" Stany Nagłe po Dyplomie Nr2/2019

18."Złamania kostne w przebiegu szpiczaka plazmocytowego" Stany Nagłe po Dyplomie Nr4/2022
TYTUŁY PRAC ORYGINALNYCH POPULARNONAUKOWYCH
1.”Do szpiku kości” Przegląd Sił Zbrojnych, Nr 6/2015
2.”Z dwóch kropli krwi” Przegląd Sił Zbrojnych, Nr 2/2016
3.”Efekty choroby popromiennej” Przegląd Sił Zbrojnych, Nr 5/2016
4.”Niedostrzegane zagrożenie” Przegląd Sił Zbrojnych, Nr 6/2016
5.”Monitorowanie stanu zdrowia żołnierza” Przegląd Sił Zbrojnych Nr 1/2017
6. „Nanomedycyna na polu walki” Przegląd Sił Zbrojnych, Nr 2/2017
7. „Z szacunku do słuchacza” Przegląd Sił Zbrojnych, Nr 4/2017
8.”Odpowiedź na zagrożenia” Przegląd Sił zbrojnych, Nr 5/2017
9.”Tratwy błonowe” Przegląd Sił Zbrojnych, Nr 6/2017
10.”Krew do krwi na polu walki” Przegląd Sił Zbrojnych, Nr 1/2018
11.”Zestaw wyposażenia indywidualnego” Przegląd Sił Zbrojnych, Nr 2/2018
TYTUŁY KSIĄŻEK
1.Atlas cytomorfologiczny komórek krwi i szpiku kostnego
2.Przypadki w laboratoryjnej hematologii medycznej
SZKOLENIA

Łódzkie szkolenia odbywają się w Centrum Medycznym AKSON - nieprzerwanie od 2003 roku czyli od momentu powstania myśli o potrzebie prowadzenia takiej działalności o charakterze dydaktycznym. W początkowym okresie trwania działalności szkolenia odbywały się przy udziale i wsparciu mikroskopów. W związku ze różnicowaniem potrzeb słuchaczy, szkolenia cytomorfologiczne mają obecnie charakter analizy obrazów wyświetlanych z komputera. Każdy uczestnik szkolenia dostaje tę samą wiedzę w tym samym czasie. Podczas moich szkoleń każdy ma ten sam obraz bez stresu o zakres poświęconego mu czasu.  Jednocześnie od 2020 roku wprowadziłem szkolenia na odległość z dynamicznej oceny mikroskopowej preparatów krwi i szpiku we wszystkich organizowanych szkoleniach jako hematologia live. Zapraszam Kolegów z całej Polski do ODBYCIA INTERNETOWEGO SZKOLENIA HEMATOLOGICZNEGO DO CM AKSON Grzegorz Lewandowski.

Serdecznie zapraszam Szefów Regionalnych PTDL o kontakt w sprawie ustalenia terminów szkolenia na własnym terenie.

Grzegorz Lewandowski www.facebook.com/groups/479752569349606/


Diagnostyka laboratoryjna krwi i szpiku kostnego należy do najważniejszych obszarów diagnostyki chorób nowotworowych układu krwiotwórczego.
Oparta jest na:
-diagnostyce parametrów morfologii krwi i parametrów biochemicznych krwi,
-ocenie CD komórek w badaniu FCMY,
-ocenie zmian ilościowych i jakościowych elementów morfotycznych krwi i szpiku kostnego - tu pobranego drogą aspiracji,
-ocenie histopatologicznej fragmentu tkankowego pobranego drogą trepanobiopsji szpiku kostnego.
-analizie płynu mózgowo-rdzeniowego,
-ocenie choroby resztkowej,
-diagnostyce cytogenetycznej metodą klasyczną i FISH oraz
-diagnostyce molekularnej w ocenie zaburzeń genetycznych.

Strona www.hematologia24.pl to
miejsce stworzone w 1998 roku dla Diagnostów Laboratoryjnych i Lekarzy

z myślą o potrzebach ustawicznego kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Mój tytuł zawartość strony