; Mój tytuł zawartość strony

SZKOLENIA HEMATOLOGICZNE w Centrum Medycznym AKSON ŁÓDŹ


AKADEMIA CYTOMORFOLOGA GRZEGORZA LEWANDOWSKIEGO

grzegorz@hematologia24.pl


Starszy asystent Pracowni Badań Szpiku, Kliniki i Oddziału Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Specjalista laboratoryjnej hematologii medycznej, lekarz i diagnosta laboratoryjny.

Członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej i Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
Absolwent
Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej,

Absolwent Akademii Obrony Narodowej i Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej - studia podyplomowe Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych

Autor artykułów naukowych, doniesień oryginalnych i poglądowych.

Miłośnik ultrasonografii.

Członek zespołu do spraw laboratoryjnej hematologii medycznej KIDL KRDL.


TYTUŁY KSIĄŻEK
1.Atlas cytomorfologiczny komórek krwi i szpiku kostnego
2.Przypadki w laboratoryjnej hematologii medycznej
SZKOLENIA

Łódzkie szkolenia odbywają się w Centrum Medycznym AKSON - nieprzerwanie od 2003 roku czyli od momentu powstania myśli o potrzebie prowadzenia takiej działalności o charakterze dydaktycznym. W początkowym okresie trwania działalności szkolenia odbywały się przy udziale i wsparciu mikroskopów. W związku ze różnicowaniem potrzeb słuchaczy, szkolenia cytomorfologiczne mają obecnie charakter analizy obrazów wyświetlanych z komputera. Każdy uczestnik szkolenia dostaje tę samą wiedzę w tym samym czasie. Podczas moich szkoleń każdy ma ten sam obraz bez stresu o zakres poświęconego mu czasu.  Jednocześnie od 2020 roku wprowadziłem szkolenia na odległość z dynamicznej oceny mikroskopowej preparatów krwi i szpiku we wszystkich organizowanych szkoleniach jako hematologia live. Zapraszam Kolegów z całej Polski do ODBYCIA INTERNETOWEGO SZKOLENIA HEMATOLOGICZNEGO DO CM AKSON Grzegorz Lewandowski.

Serdecznie zapraszam Szefów Regionalnych PTDL o kontakt w sprawie ustalenia terminów szkolenia na własnym terenie.

Grzegorz Lewandowski www.facebook.com/groups/479752569349606/


Diagnostyka laboratoryjna krwi i szpiku kostnego należy do najważniejszych obszarów diagnostyki chorób nowotworowych układu krwiotwórczego.
Oparta jest na:
-diagnostyce parametrów morfologii krwi i parametrów biochemicznych krwi,
-ocenie CD komórek w badaniu FCMY,
-ocenie zmian ilościowych i jakościowych elementów morfotycznych krwi i szpiku kostnego - tu pobranego drogą aspiracji,
-ocenie histopatologicznej fragmentu tkankowego pobranego drogą trepanobiopsji szpiku kostnego.
-analizie płynu mózgowo-rdzeniowego,
-ocenie choroby resztkowej,
-diagnostyce cytogenetycznej metodą klasyczną i FISH oraz
-diagnostyce molekularnej w ocenie zaburzeń genetycznych.

Strona www.hematologia24.pl to
miejsce stworzone w 1998 roku dla Diagnostów Laboratoryjnych i Lekarzy

z myślą o potrzebach ustawicznego kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Mój tytuł zawartość strony