;


AKADEMIA CYTOMORFOLOGA

SZKOLENIE ROCZNE 2023/2024


                        

              AKADEMIA CYTOMORFOLOGA  
Przypadki w laboratoryjnej hematologii medycznej  

Szanowni Państwo,

W STYCZNIU 2023 roku rozpocznę szkolenie hematologia live – Przypadki w laboratoryjnej hematologii medycznej. Szkolenie zakończy się w GRUDNIU 2023 roku. Będzie to rok zjazdów szkoleniowych poświęconych diagnostyce laboratoryjnej – hematologicznej – cytomorfologicznej.

W 2024 roku będzie miała miejsce kontynuacja Akademii Cytomorfologa.

Szkolenie będzie odbywać się w postaci comiesięcznych zjazdów – szkoleń na platformie GOOGLE-MEET i w systemie on-line.

Do szkolenia można przystąpić w każdej chwili.

Przedpłaty będą miały miejsce w danym miesiącu na 3 tygodnie przed zjazdem.

Koszt jednego zjazdu to 50,00 PLN (4 godziny zajęć) - od 2024 roku będzie to kwota 50,00

Szkolenie będzie prowadzone w czwarty CZWARTEK każdego miesiąca w godzinach 16.00-20.00, chyba, że kalendarz wybranego miesiąca nie będzie obejmować czwartego czwartku - wówczas nastąpi zmiana terminu. Od 2024 roku szkolenia będą odbywać się w godzinach 18.00-20.00.

10 zjazdów szkoleniowych to 30 przypadków klinicznych - z reguły przypadków klinicznych jest znacznie więcej - 6 do 10.

W LIPCU i SIERPNIU – brak zajęć – przerwa urlopowa.

Zjazdy będą poświęcone zarówno diagnostyce krwi jak i szpiku kostnego.  

Ilość przedstawianych przypadków klinicznych może ulec zwiększeniu.

                          Zarys Programu Szkolenia:

1.Epikryza w 3 wybranych przypadkach klinicznych

2.Hematologia live – mikroskopowanie live w 3 (zwykle 6 (do 10) przypadkach klinicznych

3.Podstawy teorii oraz ewentualne ścieżki dedukcji w przedstawionym przypadku klinicznym

Zapisy:


Każdego miesiąca po zakończeniu jednego zjazdu będzie uruchomiona platforma zapisów na następny zjazd.

Po zakończeniu jednego zjazdu, będzie można zapisać się na następny.

Ilość miejsc jest ograniczona. W związku z tym zapisy nie mogą trwać w nieskończoność. Organizator może zakończyć zapisy automatycznie ze względów technicznych.

UWAGA

KAŻDE SZKOLENIE NALEZY TRAKTOWAĆ JAKO OSOBNY ZJAZD.

PROSZĘ NIE DOKONYWAĆ WPŁAT  ZA CAŁY ROK SZKOLENIOWY.

NIE JESTEŚMY W STANIE ZAPLANOWAĆ PRZYSZŁOŚCI (CHOROBY, URLOPY, WYJAZDY, DYŻURY, OPIEKA NAD DZIEĆMI, ZAJĘCIA POZASZKOLNE)

PROSZĘ O ZAPISY I DOKONANIE WPŁAT NA 1 MIESIĄC DO PRZODU PO WCZEŚNIEJSZYM KOMUNIKACIE 

 Aby móc przystąpić do szkolenia należy dokonać wpłaty.

Tytuł wpłaty: szkolenie PRZYPADKI AKADEMIA

Zapisy na starym formularzu pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/1l5hpxxDOQ6BfIB8rl2Bv_A55J7VUxxNG8JaCbl8rnaw/edit

Kwota wpłaty: 50,oo

TERMIN SZKOLENIA:  CZWARTEK 30 LISTOPADA  2023 ROKU 
TERMIN WPŁAT:  do 28 LISTOPADA

Numer konta:    98 1020 3408 0000 4302 0200 7631

AKADEMIA CYTOMORFOLOGA

AKADEMIA CYTOMORFOLOGA to unikatowy PROGRAM szkolenia zorganizowany i prowadzony według autorskiego pomysłu Grzegorza Lewandowskiego.Akademia Cytomorfologa skierowana jest do lekarzy i diagnostów laboratoryjnych.
Comiesięczne spotkania i stale nowe przypadki kliniczne to największa wartość merytoryczna spotkań.
Uzyskanie celu dydaktycznego jest podstawowym celem Grzegorza Lewandowskiego.
Hematologia i cytomorfologia LIVE podczas 4 godzin zajęć nie ma odzwierciedlenia na terenie RP.