;


AKADEMIA CYTOMORFOLOGA

SZKOLENIE ROCZNE


                        

              AKADEMIA CYTOMORFOLOGA  
Przypadki w laboratoryjnej hematologii medycznej  

Szanowni Państwo,

W STYCZNIU 2023 roku rozpocznę szkolenie hematologia live – Przypadki w laboratoryjnej hematologii medycznej. Szkolenie zakończy się w GRUDNIU 2023 roku. Będzie to rok zjazdów szkoleniowych poświęconych diagnostyce laboratoryjnej – hematologicznej – cytomorfologicznej.

Szkolenie będzie odbywać się w postaci comiesięcznych zjazdów – szkoleń na platformie i w systemie on-line.

Do szkolenia można przystąpić w każdej chwili.

Przedpłaty będą miały miejsce w danym miesiącu na 3 tygodnie przed zjazdem.

Koszt jednego zjazdu to 50,00 PLN (4 godziny zajęć).

Szkolenie będzie prowadzone w czwarty CZWARTEK każdego miesiąca w godzinach 16.00-20.00.

10 zjazdów szkoleniowych to 30 przypadków klinicznych.

W LIPCU i SIERPNIU – brak zajęć – przerwa urlopowa.

Zjazdy będą poświęcone zarówno diagnostyce krwi jak i szpiku kostnego.  

Ilość przedstawianych przypadków klinicznych może ulec zwiększeniu.

                          Zarys Programu Szkolenia:

1.Epikryza w 3 wybranych przypadkach klinicznych

2.Hematologia live – mikroskopowanie live w 3 przypadkach klinicznych

3.Podstawy teorii oraz ewentualne ścieżki dedukcji w przedstawionym przypadku klinicznym

Zapisy:


Każdego miesiąca po zakończeniu jednego zjazdu będzie uruchomiona platforma zapisów na następny zjazd.

Po zakończeniu jednego zjazdu, będzie można zapisać się na następny.

Ilość miejsc jest ograniczona. W związku z tym zapisy nie mogą trwać w nieskończoność. Organizator może zakończyć zapisy automatycznie ze względów technicznych.

UWAGA

KAŻDE SZKOLENIE NALEZY TRAKTOWAĆ JAKO OSOBNY ZJAZD.

PROSZĘ NIE DOKONYWAĆ WPŁAT  ZA CAŁY ROK SZKOLENIOWY.

NIE JESTEŚMY W STANIE ZAPLANOWAĆ PRZYSZŁOŚCI (CHOROBY, URLOPY, WYJAZDY, DYŻURY, OPIEKA NAD DZIEĆMI, ZAJĘCIA POZASZKOLNE)

PROSZĘ O ZAPISY I DOKONANIE WPŁAT NA 1 MIESIĄC DO PRZODU PO WCZEŚNIEJSZYM KOMUNIKACIE 

 Aby móc przystąpić do szkolenia należy dokonać wpłaty.

Tytuł wpłaty: szkolenie PRZYPADKI AKADEMIA

Zapisy:https://docs.google.com/forms/d/1BWlODb-8KEImW-0WjaO9z5EWnjqFj2uZ11imDNzszLk/edit

Kwota wpłaty: 50,oo

TERMIN SZKOLENIA: CZWARTEK 29 CZERWCA 2023 ROKU 
TERMIN WPŁAT:  do 28 CZERWCA

Numer konta:   98 1020 3408 0000 4302 0200 7631

Do tej pory zrealizowano następujące przypadki kliniczne

1.Transformacja CLL

2.Nowotwór BPDCN

3.AML like cup

4.PMF

5.CML

6.Lympoma malignum T komórkowy

7.AML NOS, 8.ALL T komórkowa

9.Meta ad ossium - dwukrotna analiza 

10.Hiperleukocytoza do diagnostyki

11.MDS

12.CLL CD38+

13.ALL B-komórkowy

14.T-LGL

15.CLL i PV

16.Preparaty obitkowe

17.Komórki NK vs. limfocyty proliferacyjneAKADEMIA CYTOMORFOLOGA

AKADEMIA CYTOMORFOLOGA to unikatowy PROGRAM szkolenia zorganizowany i prowadzony według autorskiego pomysłu Grzegorza Lewandowskiego.Akademia Cytomorfologa skierowana jest do lekarzy i diagnostów laboratoryjnych.
Comiesięczne spotkania i stale nowe przypadki kliniczne to największa wartość merytoryczna spotkań.
Uzyskanie celu dydaktycznego jest podstawowym celem Grzegorza Lewandowskiego.
Hematologia i cytomorfologia LIVE podczas 4 godzin zajęć nie ma odzwierciedlenia na terenie RP.