;


ATLAS CYTOMORFOLOGICZNY 
KRWI I SZPIKU KOSTNEGO

nowe wydanie 2024 już wkrótce

Grzegorz Lewandowski

zapisy na zakup ATLASU:

https://docs.google.com/forms/d/1RWColpzYJigCiYFX4IpPr_dksOtoOZG77JLl_TmSog4/edit

Ponad 1500 zdjęć i ponad 100 rycin
Ponad 1000 stron
Rozbudowane komentarze
Szczegółowe analizy fotografii
K
ilkadziesiąt rozdziałów
Wydanie 2024 już wkrótce
Zapisy już są otwarte 


ATLAS - PDF - REKLAMA:
https://www.dropbox.com/scl/fi/pi651rwsspfk8sy96pa71/atlas3-promocja.pdf?rlkey=kjvr3rz9966cazqzfnhyw7apb&dl=0
prev next
prev next
GGGGGGGGGGGGG