;

KOKOSY I ZAROBEK NA SZKOLENIACH

Oto kilka pytań i odpowiedzi dla czytelników i słuchaczy
Grzegorza Lewandowskiego Centrum Medycznego AKSON

 

W którym roku rozpoczął Pan pracę dydaktyczną i zajął się wykładami z obszaru cytomorfologii krwi i szpiku kostnego?

-to był rok 1999 kiedy rozpocząłem pracę przy mikroskopie oceniając krew przy czym pierwsze zetknięcie z materiałem miałem już w 1992 roku. To w 1997 roku pierwsze szkolenia prowadziłem dla wąskiej grupy słuchaczy jakimi byli moi koledzy współpracownicy powoli myśląc o szerszym zasięgu. Wówczas nie było nawet mowy o szkoleniu on-line. To były szkolenia przy jednym mikroskopie i to słabej jakości technicznej jeśli porównamy to do współczesnej optyki. Ktoś powie,że w mikroskopii niewiele się zmieniło, jednak dziś nie chciałbym pracować przy mikroskopie wyprodukowanym w latach siedemdziesiątych, przy mikroskopie PZO Warszawa, dziś techniczne otoczenie jest bardziej skomplikowane, nawet w mikroskopach z możliwością wizualizacji obrazu także na odległość plus zapis cyfrowy uzyskiwanych obrazów, to inny wymiar....

Centrum Medyczne AKSON....

-powstało w 2008 roku, powstało i dobrze, od początku wiodącym nurtem były szkolenia dla diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie cytomorfologii krwi i szpiku kostnego. Obecnie to ponad 27 lat pracy przy mikroskopie i ponad 16 lat funkcjonowania Centrum Medycznego AKSON. 27 lat pracy i tyleż samo doświadczenia zawodowego, które przenoszę na działalność dydaktyczną

Szkolenia, o których mówimy wyczerpują zainteresowanie odbiorców?

-tak, szkolenia są w różnej tematyce i każdy znajdzie coś dla siebie. S słuchacze rozpoczynający pracę z materiałem biologicznym, są i tacy, którzy mają za sobą lata pracy i chcą się nadal doskonalić, są wreszcie i tacy, którzy po kilkudziesięciu latach w określonej pracowni laboratorium nagle zostają przeniesieni na "hematologię" i tu zaczyna się problem czyli reaktywacja wiedzy, doskonalenie, nabycie nowych umiejętności, etc. Wielu z moich słuchaczy słusznie twierdzi, że moje szkolenia to czysta zawodowa inwestycja w siebie, po prostu

Czym jest dzielenie się zawodowym doświadczeniem?

-dla mnie to przyjemność, swego rodzaju powołanie. Jest pewnie wiele ośrodków szkolących w tym obszarze, są oczywiście realizowane programy szkolenia przed- i podyplomowego - to zrozumiałe, ale moje Centrum Medyczne AKSON wydaje się być rozpoznawalne w Polsce. Nie czuję presji czasu, mam bogate doświadczenie i chęć przekazania wiedzy....

To rzadkość w polskich realiach, dzielenie się doświadczeniem...

-tak to prawda, ale to jest efektem, po części, wzorców akademickich jakich dostarczyli mi moi uczelniami profesorowie, dzielić się wiedzą i doświadczeniem, jeden z życiowych - zawodowych priorytetów...

Szkolenia są odpłatne...

-tak, szkolenia są odpłatne przy czym proszę zwrócić uwagę na mijający maj 2024 roku, przychód jaki osiągnąłem nie pokrył wydatków związanych z ZUS i podatkiem do Urzędu Skarbowego. Krótko mówiąc, nie licząc obsługi księgowości, google payments i prądu, dołożyłem w maju do działalności gospodarczej, stąd mam wydatki i nie mam żadnych zysków. Musiałem dołożyć, aby AKSON dalej działał. Takie są realia i zresztą to nie pierwszy taki miesiąc, to nie pierwszy raz. 

Jak wycenia Pan szkolenia?

-stawka godzinowa za szkolenie dla określonego wykładowcy to znaczy z odpowiednim stopniem naukowym została opracowana i podana do ogólnej wiadomości przez KRDL i KIDL – taki zapis jest w załączniku do Uchwały Nr 95/IV/2016 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Regulaminu organizacji szkoleń przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych . To nic nowego. Zgodnie z zapisem czy treścią Uchwały w paragrafie 4 Wynagrodzenia wykładowców jest napisane: Zasady wynagradzania prowadzących szkolenia i konferencje określa Zarządzenie Prezesa KRDL nr 12 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek cen z tytułu prowadzenia szkoleń i konferencji. Stawki zróżnicowane są według stopnia naukowego prowadzącego szkolenie lub konferencję oraz rodzaju szkolenia lub wystąpienia:

a. konferencje i wystąpienia: profesor/doktor habilitowany - 500 zł/ 30min; doktor - 300 zł/ 30min; magister - 250 zł/ 30min,

b. szkolenia stałe: profesor/doktor habilitowany - 300 zł/ 45min; doktor - 150 zł/ 45min; magister - 123 zł/ 45min.

Jednocześnie w paragrafie 5 opisane są Koszty związane z udziałem w szkoleniu, otóż maksymalny koszt uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez KIDL ustala się w wysokości 80 zł/os za dzień szkolenia.

Biorąc pod uwagę przytoczone stawki dla wykładowców, moje szkolenia realnie plasują się na kwotę 30-35 złotych za godzinę szkolenia czyli około 250 – 300 złotych brutto za dzień szkolenia od jednego słuchacza. Moje stawki i tym samym wynagrodzenie są zdecydowanie mniejsze niż propozycja KRDL.

Moje szkolenia są komercyjne i w związku z tym nie muszę zwracać uwagi na przepisy - stawki/godzinę szkolenia według KRDL. Natomiast przyzwoitość nakazuje nie windować stawek nie wiadomo jak wysoko. Pomimo, że szkolenia są komercyjne i mogę ustalić stawkę jaką chcę, jaką przyjmie rynek odbiorców lub jaka, zwyczajnie, pozwoli nie dokładać do interesu i przetrwać to nadal pozostaje akceptowalna - jest przyzwoita, czas pokaże czy to się zmieni czy nie, tak zwany Nowy Ład z małych firm wyciska wszystko, stawki - kwoty - składki ubezpieczenia zdrowotnego ZUS czy podatki to coś nieprawdopodobnego. Natomiast stawka godzinowa za szkolenie jest brutto, od tego należy odprowadzić podatek, etc.... . Kokosów nie da się zbić na szkoleniach, na prawdę wiem co mówię.

Podsumowując moje stawki godzinowe brutto są mniejsze niż przewidziane dla magistra
w szkoleniach stałych według Uchwały KRDL.

Co więcej dokonałem analizy różnych uchwał różnych Uniwersytetów Medycznych w Polsce i tak na przykład zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia (dotyczy kształcenia diagnostów laboratoryjnych) Nr 89/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 16 września 2019 roku w paragrafie 6 ustala się stawkę wynagrodzenia dla wykładowcy na kwotę 120 złotych za jedną godzinę wykładu i to pokazuje, że moje stawki są mniejsze niż gdziekolwiek.

Jeżeli ktokolwiek w Polsce twierdzi, że mam kokosy ze szkoleń to jest w błędzie....jeśli ktokolwiek w Polsce uważa, że nie szkolę za darmo to jest w błędzie....

No właśnie - szkolenia darmowe...jak Pan do tego podchodzi...

-bardzo chętnie, to swoisty rodzaj wyzwania. W okresie pandemii prowadziłem stale szkolenia darmowe - to było wyzwanie ponadczasowe, apokaliptyczne. Wielu z nas było odciętych od normalnego funkcjonowania. Pandemia pokazała, że można szkolić, szkolić na odległość i w bardzo trudnych i ograniczonych zawodowo i finansowo warunkach każdy może dać wsparcie drugiej osobie. Stąd pomysł na szkolenia on-line - darmowe - jedyne z tego co wiem prowadzone właśnie przeze mnie to znaczy przez podmiot komercyjny. Szkolenia darmowe prowadzę od wielu już lat, ostatnia sesja kilku takich szkoleń była połączona ze charytatywną zbiórką na potrzeby rehabilitacji małego Filipa, syna naszej koleżanki, odzew był, może nie taki na jaki ja bym liczył, ale był. Darmowe szkolenia prowadziłem i nadal prowadzę w zależności od potrzeb i okoliczności.

Czy możemy liczyć na kolejne wydanie atlasu cytomorfologicznego?

-kończymy prace nad wydaniem Atlasu, żywię nadzieję, że jeszcze w tym roku będę mógł dostarczyć Atlas do spragnionych tego wydania Czytelników Diagnostów Laboratoryjnych

Na zakończenie naszej rozmowy – czego można życzyć Panu?

-zdrowia, zapału, chęci oraz otoczenia ludzi życzliwych, prawdziwych, a nie fałszywych pochlebców i dobrej książki do czytania, w wolnych chwilach

 

dziękuję za rozmowę