;

       WEBINAR MEGAKARIOCYT i TROMBOCYT

MEGAKARIOCYT/TROMBOCYT

WEBINAR w całości poświęcony problematyce megakariopoezy i płytkotworzenia, małopłytkowości i nadpłytkowości.

Program webinaru:
1.Miejsce megakariopoezy w krwiotworzeniu
2.Morfologia prawidłowego dojrzewania megakariocytów
3.Czy megakariocyty to komórki róźnicujące się czy tylko dojrzewające?
4.Morfologia prawidłowych megakariocytów
5.Megakariocyty w MPN
6.Megakariocyty w MDS
7.Nadpłytkowość
8.Małopłytkowość
9.Acute megakaryoblastic leukemia10.Trombocyty jako kolczyste sferocyty
11.Olbrzymie formy trombocytów
12.Trombopoeza pozaszpikowa
13.Jak prawidłowo ocenić krwiotworzenie w szpiku?


Termin: 16 LISTOPAD
CZAS: 18.00-20.00
Koszt: 100,oo PLNTyp szkolenia: on-line
Zapisy:https://docs.google.com/forms/d/1votKGy34XA9qhqkvQoJmXzVw5upX14TvLm05jowYxuM/edit


Obrazy przekonują bardziej niż słowa
Grzegorz Lewandowski