;

       WEBINAR MEGAKARIOCYT i TROMBOCYT                                                                                     MEGAKARIOCYT/TROMBOCYT

                           WEBINAR w całości poświęcony problematyce megakariopoezy i płytkotworzenia, małopłytkowości i nadpłytkowości.
                                      Analiza cytomorfologiczna megakariocytów w szpiku kostnym.

Program webinaru:
1.Miejsce megakariopoezy w krwiotworzeniu
2.Morfologia prawidłowego dojrzewania megakariocytów
3.Czy megakariocyty to komórki różnicujące się czy tylko dojrzewające?
4.Morfologia prawidłowych megakariocytów
5.Megakariocyty w MPN 
6.Megakariocyty w MDS
7.Nadpłytkowość
8.Małopłytkowość
9.Acute megakaryoblastic leukemia10.Trombocyty jako kolczyste sferocyty
11.Olbrzymie formy trombocytów
12.Trombopoeza pozaszpikowa
13..Jak prawidłowo ocenić krwiotworzenie w linii płytkotwórczej w szpiku?
14.Polimorfizm megakariocytów
15.Megakariocyty staghorn - like.

Obrazy przekonują bardziej niż słowa
Grzegorz Lewandowski


Termin: 14 MARZEC 2024 
CZAS: 18.00-20.00
Koszt: 150,oo PLN
Typ szkolenia: on-line

Zapisy: https://docs.google.com/forms/d/1Spw-u8h3Ob0JFDw5X1ECfPAFMuSBn-QI20jYJKMS4lM/edit