;

Józefów - miejsce spotkań czołowych i wybitnych postaci świata Diagnostyki Laboratoryjnej - Profesorów i super wykładowców z całej Polski. Wszystko to dla kierowniczej kadry diagnostów laboratoryjnych. Atmosfera niezapomniana. Miejsce niezywkłe. 

Od trzech lat cyklicznie, każdego roku w czerwcu ma zaszczyt wystąpić przed Kolegami Diagnostami z wykładem z hematologii.
Zawsze jestem miło przyjmowany przez Diagnostów z audytorium, których nie sposób tu wymienić z nazwiska i imienia.
Zawsze mogę liczyć na przyjazną atmosferę ze strony Profesorów - członków PTDL w osobach Pana Profesora Paradowskiego, Pani Profesor Mertas, Pani Profesor Dabrowskiej czy Pana Profesora Solnicy.
Poniżej przedstawiam Państwu tytuły wykładów zaprezentowanych w Józefowie:

2017 - Badanie krwi i szpiku w diagnostyce chorób układu krwiotwórczego – doświadczenia własne

2018 - Od wskazania do rozpoznania

2019 - Analiza morfologii komórek w zespole mielodysplastycznym


Chciałbym serdecznie podziękować Organizatorom - Beckman Coulter oraz Radzie Naukowej w osobie Pana Profesora Bogdana Solnicy za zaproszenie.