;

TERMINARZ SZKOLEŃ
STYCZEŃ  - CZERWIEC   2024
 
SZKOLENIE                                                                   CENA  CZAS TRWANIA        I*              II        III   IV        V         VI          

nr 1 Amyloidoza                                                                 150             4h                        

nr 2 Akademia                                                                    50         2h                         25**         29                   25       23        27

nr 3 Przerzut do szpiku                                                      150             4h                   

nr 4 Monocyt/NK/ limf T                                         150             4h                                                      

nr 5 Chłoniaki                                                                    400             8h                              

nr 6 Krew                                                                           400             2dni/12h                                                            

nr 7 Egzamin                                                                     400              2dni/12h                                      

nr 8 MDS                                                                           150             4h                        

nr 9 AML                                                                            150             4h                                                       

nr 10 Mielogram  6 zjazdów 2 dni szkoleniowe             1200              36h/36h                                               27/28    25/26    29/30

nr 11 STUDIUM PRZYPADKU            50              1h                         

czas trwania szkoleń: nr 1, nr 3, nr 4, nr 8 i nr 9 to 4 godziny w czasie 16.00-20.00: 4 x 60 minut co oznacza 37,50 PLN/1h

czas trwania Akademia Cytomorfologa: szkolenie nr 2 to 2 godziny w czasie 18.00 - 20.00: 2 x 60 minut co oznacza 25,00 PLN/1h

czas trwania Chłoniaki: szkolenie nr 5 to 6 godzin szkoleniowych w czasie: 8 - 16.00 co oznacza 50,00 PLN/1h

czas trwania Krew, Egzamin: szkolenie nr 6 i 7 to 12 godzin podczas dwóch dni szkoleniowych w czasie: 8 - 14.30 co oznacza 33,33 PLN/1h  

czas trwania Mielogram: szkolenie nr 10 to 3 zjazdy w trybie so - nd co miesiąc od stycznia marca - I tura  i od kwietnia do czerwca - II tura, w czasie 8-14.30 so-nd co oznacza 12h/zjazd/3 zjazdy = 36h = 1 godzina edukacyjna = 33,33 PLN/1h CO DAJE 400,00 PLN/ZJAZD           

*miesiąc

**dzień miesiąca

NIE PRZEWIDUJE SIĘ PUNKTÓW EDUKACYJNYCH

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM SZKOLEŃ